Blog

Pomiary sieci LAN na terenie Warszawy

Pomiary sieci lan – Lanster Warszawa

pomiary sieci lan warszawa

Firma Lanster oferuje swoim klientom szybkie i rzetelne pomiary sieci LAN na terenie Warszawy i okolic. Pomiary infrastruktury odbywają się certyfikowanymi urządzeniami marki fluke networks. Pomiary sieci LAN pomagają identyfikować jakoś wykonanej usługi oraz stan sieci teleinformatycznej.

Zalecane jest, aby każdy administrator sieci okresowo wykonywał audyt sieci lan ze względu na możliwość pojawiania się przesłuchów wynikających ze zmian wprowadzanych podczas modyfikacji sieci na potrzeby użytkowników.

Pomiary sieci LAN najszybszy i najpewniejszy sposób uzyskania informacji o stanie infrastruktury

Często się zdarza, że wadliwe funkcjonowanie systemu sieci nie wynika tylko z błędów aplikacji działających na tym systemie ale również uszkodzeń mechanicznych czy niekorzystnego wpływu pola elektro-magnetycznego wytwarzanego podczas pracy urządzeń elektrycznych. Podczas wykrywania takich detekcji niezbędne jest wykonanie pomiaru siec lan analizatorem, który wskaże wszystkie odstępstwa od NORM, które infrastruktura powinna teleinformatyczna powinna spełniać. Podczas takiego badania otrzymamy informacje również o klasie naszego systemu oraz dane dotyczące jego wydajności co ma oczywiście wpływ na naszą pracę.

Pomiary sieci LAN przy certyfikacji sieci

Pomiary sieci lan certyfikowanym urządzeniem są niezbędne podczas odbioru sieci. Po zakończonej certyfikacji producent przed nadaniem gwarancji systemowi teleinformatycznemu wymaga od instalatora dokonania pomiarów celem przedłożenia wyników badań do protokołu gwarancyjnego. Instalator winny jest dokonać pomiarów sieci lan miernikiem o ważnej kalibracji. Zestaw wyników z przeprowadzonych pomiarów systemu lan należy załączyć do wniosku o objęciu gwarancji producenckiej. Czasami producent wymaga aby w/w wyniki pomiarów były zapisane w formie elektronicznej w szyfrowanym pliku urządzenia certyfikującego.

 

Po więcej informacji zapraszamy podczas kontaktu z przedstawicielem regionalnym.

Nr telefonu znajdują się po lewej stronie ekranu lub w zakładce kontakt

 

Więcej informacji o pomiarach sieci znajduje się w zakładce POMIARY SIECI LAN