Blog

Pomiary certyfikacyjne sieci LAN – administracja publiczna Warszawa – przykład

Pomiary certyfikacyjne sieci LAN – przykład

Firma Lanster Warszawa przeprowadzała ostatnio pomiary certyfikacyjne sieci LAN w systemie okablowania strukturalnego w jednym z Warszawskich oddziałów administracji publicznej. W tym celu zostały przeprowadzone pomiary sieci LAN oraz sporządzony protokół pomiarowy z inspekcji instalacji.Pomiary sieci LAN dotyczyły weryfikacji zgodności z wymaganiami norm (ISO IEC 11801 ; EN 50-173; ISO IEC 14763-3 – wykaz norm dotyczących testowania okablowania oraz pomiarów sieci LAN) zainstalowanego tam okablowania strukturalnego.

Specjalista ds. pomiarów sieci udał się na miejsce wraz z miernikiem marki Fluke Networks DSX – 5000 wraz z modułami wymiennymi do pomiarów okablowania światłowodowego oraz miedzianego (więcej informacji o mierniku znajduje się pod tym linkiem).

Technik po zapoznaniu się z projektem sieci LAN w obiekcie znajdującym się w centrum Warszawy udał się w pierwszym etapie do głównego punktu dystrybucyjnego sieci aby dokonać czynności związanych z przeglądem wykonania jakości i poprawności instalacji, podczas którego największą uwagę zwraca się na wymagania:

  • minimum 2 gniazda na użytkownika
  • prawidłowe ułożenie drutów i par wokół bloku IDC gniazda
  • promień gięcia kabla miedzianego większy 4x większy niż średnica kabla, 10 x większy dla FO
  • zgodność wszystkich elementów systemu pochodzących od jednego producenta ( w przypadku nadania gwarancji)
  • kable lub ich wiązki są mocowane np. krawatkami kablowymi bez użycia zbyt dużej siły
  • okablowanie logiczne i elektryczne biegnie różnymi drogami
  • uziemienie metalowych części kabla
  • przepusty kablowe pomiędzy piętrami z przegrodami ogniowymi tam gdzie jest to koniecznie.
  • opis etykiet zgodny z projektem
  • dla F.O. zachowana odpowiednia polaryzacja

Po zweryfikowanej pierwszej części certyfikacyjnej technik przechodzi do drugiego etapu związanego z pomiarami sieci lan tras kablowych.

Pomiary sieci lan – systemy miedziane

Przy pomiarach sieci lan o strukturze miedzianej osoba dokonująca pomiarów ustawia miernik przy użyciu modułu do pomiarów sieci miedzianych oraz nastawia w urządzeniu pomiarowym Fluke normę ISO 11801, która będzie wyznaczała limity pomiarowe.

 Pomiary sieci lan – systemy światłowodowe

Podczas pomiarów sieci lan opartych o systemy światłowodowe technik dokonuje pomiarów sieci w sposób analogiczny. Miernik z użyciem modułu FO oraz określonej normy ISO IEC 14763-3 wyznaczającej poprawność wyników pomiarów sieci lan.

 Przygotowanie dokumentacji końcowej z pomiarów

Z tak wykonanym formularzem inspekcji obiektu technik wypełnia ankietę i przesyła ją do swojego Warszawskiego oddziału aby dołączyć wyniki inspekcji do protokołu wymagalnego przez autoryzację producenta.  W niektórych przypadkach wymagane jest również dołączenie dokumentacji zdjęciowej do wniosku co nie zawsze jest praktykowane gdyż niektóre obiekty administracji publicznej na terenie miasta stołecznego Warszawa nie wyrażają zgody aby wraz z dokumentacją pomiarów sieci lan były dołączone zdjęcia z wizji obiektów.

Więcej informacji odnośnie pomiary sieci lan