Kontakt

 

Główna siedziba:
Lanster Sp. z o.o.
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków
NIP: 679-25-82-267

Lanster Warszawa

ul. Borecka 10A
03-034 Warszawa
tel.: 667 998 991
fax.: (022) 678 15 02
email: uslugi@lanster.com

Lanster Poznań
Eureka Technology Park
ul. Innowatorów 8
Dąbrowa k/Poznania
62-070 Dopiewo


 

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu Paweł Migda

Wiceprezes Zarządu Piotr Chyba
Członek Zarządu Maciej Piasta
Członek Zarządu Tomasz Antczak
 
LANSTER Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Numer KRS: 0000113227, NIP: 679-25-82-267; Wysokość kapitału zakładowego: 90 000,00 zł (opłacony w całości).